Założenia programowe

W 2018 roku mija 100 lat od odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wydarzenie to w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych jest uznawane za bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Taki jubileusz jest doskonałą okazją do podjęcia analiz dotyczących procesu odbudowy i rozwoju polskiej państwowości i gospodarki oraz określenia czynników ich trwałości. Identyfikacji warto poddać przede wszystkim rozwiązania instytucjonalne, które na przestrzeni ostatnich 100 lat wywarły wpływ na kształt ustroju współczesnej Polski.

Priorytety programowe oraz tematyka omawianych zagadnień będą obejmować:

  1. Instytucjonalne źródła przeobrażeń gospodarczych
  2. Uwarunkowania funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych
  3. Problemy wyboru ścieżek rozwojowych polskiej gospodarki
  4. Kształtowanie ustroju i państwowości w Polsce
  5. Okresy prosperity i kryzysów w gospodarce
  6. Historyczne i współczesne aspekty rozwoju skarbowości