Rada Programowa

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku (Przewodnicząca)

Prof. zw. dr hab. Maciej Bałtowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki

Prof. zw. dr hab. Janusz Kaliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski

Prof. zw. dr hab. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Wojciech Morawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wilkin, Polska Akademia Nauk

Prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. Anna Ząbkowicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Piotr Pysz, Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg

Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. Robert Ciborowski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Paweł Grata, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Łukasz Hardt, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Roman Macyra, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Adam Sadowski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Jan Fałkowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Cecylia Leszczyńska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dawid Piątek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu