RADA PROGRAMOWA
Prof. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku (Przewodnicząca)
Prof. Maciej Bałtowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. Jędrzej Chumiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. Robert Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Jan Fagerberg, Oslo University
Prof. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki
Prof. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu
Prof. Paweł Grata, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. Mark Hallerberg, Hertie School w Berlinie
Prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof.  Jörg Guido Hülsmann, Université d’Angers
Prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. Janusz Kaliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (profesor emerytowany)
Prof. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Justyna Miklaszewska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (profesor emerytowany)
Prof. Wojciech Morawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Maciej Perkowski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Marek Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Piotr Pysz, Hochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg;
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Prof. Stanisław Rudolf, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Prof. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Jerzy Wilkin, Polska Akademia Nauk
Prof. Andrzej Wojtyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Anna Ząbkowicz, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Sławomir Czech, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. Jan Fałkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. Łukasz Hardt, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Cecylia Leszczyńska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Mateusz Machaj, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Roman Macyra, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Rafał Matera, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego  w Poznaniu
Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku