Przesłane na konferencję artykuły zostaną opublikowane w monografii lub
czasopismach: „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, „Optimum. Economic Studies”, “UR Journal of Humanities and Social Sciences”, „Eastern European Journal of Transnational Relations”, „Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza”.
Artykuł o objętości do 30 tys. znaków należy przygotować w języku polskim lub angielskim i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. na adres e-mail: konferencjarsg@uwb.edu.pl. Na tym etapie tekst powinien spełniać standardowe wymogi edytorskie. Kwalifikacja artykułów do publikacji w monografii lub określonym czasopiśmie zostanie dokonana przez komitet organizacyjny z uwzględnieniem spójności tematycznej z profilem czasopisma naukowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komitetu organizacyjnego autorzy artykułów zostaną poproszeni o dostosowanie tekstu do wymogów określonych przez czasopismo i przesłanie artykułu na adres wskazanej redakcji z dopiskiem „Konferencja Anatomia kryzysu…”. Warunkiem opublikowania artykułu w monografii lub wskazanym periodyku jest uzyskanie pozytywnych recenzji.
Ważne: Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji odbywa się przez stronę
www.konferencjarsg.uwb.edu.pl