Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB

Dr hab. Artur Bołtromiuk

Dr hab. Joanna Prystrom

Dr Aneta Kargol-Wasiluk

Dr Kinga Karpińska

Dr Iwona Skrodzka

Dr Katarzyna Wierzbicka

Dr Marian Zalesko

Mgr Mariusz Mak – sekretarz

Mgr Anna Protasiewicz

Mgr Karolina Trzaska