Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Prof. Robert W. Ciborowski, prof. UwB

Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB

Dr Zofia Karczewska

Dr Aneta Kargol-Wasiluk

Dr Karina Sachpazidu-Wójcicka

Dr Iwona Skrodzka

Dr Anna Wildowicz-Giegiel

Dr Marian Zalesko

Mgr Kinga Karpińska

Mgr Mariusz Mak