Kalendarium

Nowy termin konferencji: 28-29 czerwca 2021 r.

Pismo Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

KALENDARIUM
30.04.2021 r. – zgłoszenie uczestnictwa
14.05.2021 r. – przesłanie abstraktu i wniesienie opłaty konferencyjnej
31.07.2021 r. – przesłanie artykułu
2021-2022 r. – termin publikacji artykułów

* Konferencja zostanie zorganizowana w formie stacjonarnej lub w wyjątkowych okolicznościach hybrydowej