ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH na temat:

KAPITALIZM KONTRA SOCJALIZM. ANATOMIA ZMIAN SYSTEMOWYCH W POLSCE W LATACH 1918-2018 Białystok, 25-26 czerwca 2018 r.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok

 

Rektor

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU,

 

Dziekan

Wydziału Ekonomii i Zarządzania
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

oraz

Katedra Skarbowości,
Katedra Ekonomii Politycznej,
Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii

zapraszają na

IV Konferencję Naukową z cyklu:

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH

na temat:

KAPITALIZM KONTRA SOCJALIZM.

ANATOMIA ZMIAN SYSTEMOWYCH W POLSCE

W LATACH 1918-2018

 

Białystok, 25-26 czerwca 2018 r.

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

  1. Warszawska 63, 15-062 Białystok

 

 

Patroni Konferencji
 


Patroni medialni

                                      

Rada Programowa

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku (Przewodnicząca)

Prof. zw. dr hab. Maciej Bałtowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki

Prof. zw. dr hab. Janusz Kaliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski

Prof. zw. dr hab. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Wojciech Morawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wilkin, Polska Akademia Nauk

Prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. Anna Ząbkowicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Piotr Pysz, Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg

Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Paweł Grata, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Łukasz Hardt, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Roman Macyra, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Adam Sadowski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Jan Fałkowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Cecylia Leszczyńska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dawid Piątek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Założenia programowe

W 2018 roku mija 100 lat od odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wydarzenie to w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych jest uznawane za bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Taki jubileusz jest doskonałą okazją do podjęcia analiz dotyczących procesu odbudowy i rozwoju polskiej państwowości i gospodarki oraz określenia czynników ich trwałości. Identyfikacji warto poddać przede wszystkim rozwiązania instytucjonalne, które na przestrzeni ostatnich 100 lat wywarły wpływ na kształt ustroju współczesnej Polski.

Priorytety programowe oraz tematyka omawianych zagadnień będą obejmować:

  1. Instytucjonalne źródła przeobrażeń gospodarczych
  2. Uwarunkowania funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych
  3. Problemy wyboru ścieżek rozwojowych polskiej gospodarki
  4. Kształtowanie ustroju i państwowości w Polsce
  5. Okresy prosperity i kryzysów w gospodarce
  6. Historyczne i współczesne aspekty rozwoju skarbowości

Publikacja

Przesłane na konferencję artykuły zostaną opublikowane w czasopismach: „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”,  „Optimum. Economic Studies”, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”,  „Społeczeństwo i Ekonomia”.

Artykuł o objętości do 30 tys. znaków należy przygotować w języku polskim lub w języku angielskim    i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2018 r. na adres e-mail: konferencjarsg@uwb.edu.pl. Na tym etapie tekst powinien spełniać standardowe wymogi edytorskie.

Kwalifikacja artykułów do publikacji w określonym czasopiśmie naukowym zostanie dokonana przez Komitet organizacyjny z uwzględnieniem spójności tematycznej z profilem czasopisma. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu organizacyjnego Autorzy artykułów zostaną poproszeni o dostosowanie tekstu do wymogów określonych przez czasopismo i przesłanie artykułu na adres wskazanej redakcji z dopiskiem Konferencja „Kapitalizm kontra socjalizm…”.

Warunkiem opublikowania artykułu we wskazanym periodyku jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 590 PLN i obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie oraz publikację artykułu. Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu w Białymstoku: 18 1160 2202 0000 0002 4179 4126       z dopiskiem: Kapitalizm kontra socjalizm, imię i nazwisko.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Rezerwacji noclegów uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie. Po dokonaniu opłaty organizatorzy prześlą propozycje hoteli, w których uczestnicy będą mogli dokonać rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach.

Kalendarium

28.02.2018 r. – zgłoszenie uczestnictwa
31.03.2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

30.04.2018 r. – przesłanie abstraktu

31.07.2018 r. – przesłanie artykułu

2018-2019 r. – termin publikacji artykułów

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB

Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB

Dr Zofia Karczewska

Dr Aneta Kargol-Wasiluk

Dr Anna Wildowicz-Giegiel

Dr Marian Zalesko

Dr Karina Sachpazidu-Wójcicka

Mgr Kinga Karpińska

Mgr Mariusz Mak

Dane kontaktowe:

Mgr Mariusz Mak, tel.: 603 329 000

e-mail: konferencjarsg@uwb.edu.pl
www.konferencjarsg.uwb.edu.pl

Dodaj komentarz